NL De Energietransitie: de groene motor

Het logo van NL next level

Foto: Patrick Post/HH

Binnen dertig jaar een CO2-neutrale energievoorziening realiseren. Dat is wat een duurzame toekomst van ons vraagt. Op de juiste manier aangepakt zal het de Nederlandse economie transformeren.

Een Nederlandse Energiewende is geen kleine opgave. Honderden miljarden aan investeringen zullen nodig zijn om in de komende drie decennia te bouwen aan een duurzame energievoorziening. Wanneer Europa zoveel mogelijk zelfvoorzienend wil blijven, moet Nederland de op de lange termijn eindige gasvoorziening gaan vervangen. Gas blijft wel de transitie-brandstof. Benutting van de Noordzee als energiebron met windenergie zou de nieuwe backbone van de Nederlandse energievoorziening kunnen worden.

Systeemsprongen

Maar er is meer nodig. Er moet voor tienduizenden euro’s per gebouw geïnvesteerd worden in de acht miljoen huizen en gebouwen in Nederland. Zonne-energie moet bijdragen maar ook duurzame elektrificatie van mobiliteit. De energie-intensieve industrie moet komen tot systeemsprongen in reductie van CO2-uitstoot. Het industriële complex bij de haven van Rotterdam zal een nieuwe functie krijgen met de overgang naar een biobased economie, bioraffinage, en de warmtevoorziening voor Zuid-Holland.

Sed pharetra lorem sit amet commodo fermentum.

Foto: Kees van de Veen/HH

Groene financiering

Zo’n ingrijpende transformatie daadwerkelijk van de grond te krijgen, is niet eenvoudig. De inzet van publieke middelen is zeker nodig, maar niet genoeg. Groene private investeringen komen pas goed van de grond als er verdienpotentieel in zit: de investeringen moeten worden terugverdiend, ook al zijn de terugverdientijden lang.

Beleggingsmogelijkheden

Op de kapitaalmarkt wordt de terugverdientijd voor risicodragende financiering echter steeds korter. Er zal daarom een aparte robuuste organisatie voor financiering van private langetermijn transitie-investeringen moeten komen. Dit levert groene beleggingsmogelijkheden op voor de geïnteresseerde institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars).

‘Voor het bedrijfsleven liggen er enorme mogelijkheden om duurzaam te groeien. Het aanpakken van klimaatverandering gaat hand in hand met economische groei’

Paul Polman Unilever

Maatschappelijk draagvlak

Als de focus dáár op gericht is: op het stimuleren en organiseren van deze investeringen, kunnen echte resultaten bereikt worden voor zowel het klimaat als voor een bloeiende, duurzame economie. Gewaakt moet worden voor het simpelweg opleggen van verplichtingen aan Nederlandse burgers en bedrijven, waardoor het beleid zich tegen zichzelf zal keren. Met een vernieuwd Energieakkoord kan het maatschappelijke draagvlak worden georganiseerd.

Projectleider
Frits de Groot
groot@vnoncw-mkb.nl
+31 (0)70 3490326