NL Innovatief Topland

Het logo van NL next level

Foto: Kees van de Veen / HH

Nederland is een bijzonder land als het gaat om de nauwe samenwerking tussen grote en kleine bedrijven, kennissector en overheid. Die innovatiekracht kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van onze global challenges.

We lijken niet altijd te beseffen wat we in huis hebben. Maar Nederland kan met zijn (grote én kleine) ondernemingen op topposities in water, voedsel, gezondheid, duurzaamheid en energie een mondiaal leidende positie innemen als het gaat om het ontwikkelen en implementeren van oplossingen voor de grote mondiale problemen. Dat behoren we ook te doen: onze ‘licence to operate’ ligt in de ‘duty to lead’ waar dat maar kan.

Samenwerking

In Nederland hebben onze topsectoren daarvoor steeds beter functionerende innovatie-ecosystemen ontwikkeld. Met het topsectorenbeleid is het innovatiesysteem van lineair naar circulair aan het bewegen: samenwerking tussen bedrijfsleven, kennissector en overheid. Een samenwerking die nergens ter wereld nog wordt geëvenaard. De gouden driehoeken zijn een ‘Dutch miracle’. Nu zijn we klaar voor een volgende transitie: de cross-sectorale samenwerking op thema’s – de grote maatschappelijke uitdagingen – tussen de gouden driehoeken.

Sed pharetra lorem sit amet commodo fermentum.

Foto: Bart van Overbeeke/HH

R&D-uitgaven

Om de potentie ook echt waar te maken, moeten de private en publieke uitgaven aan research en development (nu lager dan 2 procent BBP) worden verhoogd naar 2,5 procent van het BBP. Dat betekent dat er van publieke zijde 1 miljard en van private zijde structureel 2 miljard extra nodig is.

‘Er kan heel veel hier omdat dit land zo klein is. Informaliteit is belangrijk: je hoeft niet eerst urenlang met elkaar kennis te maken. We kunnen gelijk in actie komen’

Hans Wijers initiatiefnemer Versnellingstafels

Scale ups

Ook moet Nederland beter worden in het benutten van het innovatietalent van startups en scale ups. In ons land zijn in korte tijd zeer vele campussen bij universiteiten of grote bedrijven met startende ondernemingen tot stand gekomen. Het ondernemerschap bloeit als nooit tevoren, ook buiten deze campussen. Het aantal doorgroeiende bedrijven is echter beperkt. De grote spelbreker is de beschikbaarheid aan risicodragend kapitaal en benutting van de ervaringskennis van ondernemers. Hier moeten oplossingen voor komen door bundeling en stroomlijning van bestaand overheidsinstrumentarium.
De kennis en kunde vanuit ondernemersnetwerken kan ingezet worden met een uitrol van de door VNO-NCW geïnitieerde versnellingstafels. Het beter uitrusten van ondernemingsorganisaties en organisaties als TNO moet ook helpen om kennis beter te verspreiden binnen het midden- en kleinbedrijf.

Projectleider
Thomas Grosfeld
grosfeld@vnoncw-mkb.nl
+31(0)70 3490415