NL Mainports Connecting the World

Het logo van NL next level

Foto: Flip Franssen/HH

Nederland heeft een unieke positie met twee toonaangevende mainports: het haven-industriecomplex in Rotterdam en het luchtvaartcomplex Schiphol-KLM. Dat is een rijk, maar geen rustig bezit.

Sinds de jaren tachtig voert Nederland een actief mainportbeleid. Daarmee zijn we erin geslaagd een luchthaven en een zeehaven op te bouwen die internationaal top of the bill zijn. Doordat deze knooppunten ook internationale klanten bedienen, strekken ze verder dan de Nederlandse nationale grenzen. Daarmee zijn ze een belangrijke steunpilaar voor de Nederlandse welvaart.

Andere landen kopiëren

Buitenlandse overheden hebben gezien welke economische bijdrage mainports kunnen leveren, en kopiëren, investeren en verbeteren het waar mogelijk. Omdat andere landen nu kiezen voor gericht beleid om de eigen mainports te versterken kan Nederland niet op zijn lauweren rusten.

Sed pharetra lorem sit amet commodo fermentum.

Foto: Peter Hilz/HH

Stijgende kostenstructuur

Uitblijvende publieke investeringen zorgen ervoor dat mainports veel noodzakelijke investeringen zelf doen. Dat leidt tot een stijging van hun kostenstructuur. Onze mainports kunnen echter alleen aan de internationale top blijven als overheid, ondernemers en mainports als één gezamenlijk systeem opereren.

‘De haven van Rotterdam is als mainport de basis voor onze Nederlandse economie. Dit moet ook in de toekomst zo blijven. Om die reden is continu investeren in de infrastructuur essentieel’

Allard Castelein Havenbedrijf Rotterdam

Extra budget voor infrafonds

Belangrijk is daarom dat de lasten voor onze mainports dalen tot het niveau van wat concurrerende zee- en luchthavens betalen. Ook moet er extra budget komen voor het infrafonds om de bereikbaarheid van de mainports te verbeteren en infrastructurele knelpunten in en rond de mainports op te lossen.

Projectleider
Marnix Koopmans
koopmans@vno-ncwmkb-nl
+31 (0)70 3490333