NL Investeren in digitale kwantumsprong

Het logo van NL next level

Foto: David Levene/HH

We hebben een prachtige digitale infrastructuur liggen. En toch lopen we achter als het gaat om het verzilveren van de kansen op extra welzijn hiervan. Tijd voor een digitale kwantumsprong.

Nederland heeft veel te winnen als het de kansen van digitalisering als enabling doorbraaktechnologie beter zou benutten. Onze toonaangevende mondiale data-hub en goed ontwikkelde infrastructuur geven ons een toppositie. Die moeten we zien te behouden en uitbouwen.

Achterstand

Een kans daarop is om bij de verkoop van frequenties de bevordering van innovatie en investeringen centraal te stellen en de opbrengst te gebruiken voor een betere en snellere toepassing van digitalisering. Zowel in de publieke als de private sectoren en het mkb is sprake van een achterstand. Onder andere doordat de digitale transitie van grote domeinen niet ‘stand alone’ door individuele organisaties kan worden gedaan. Het vergt publiek-private samenwerking, ook door de overheid als regelgever. Regelgeving moet publieke belangen blijven waarborgen, maar moet niet in de weg staan van digitale vernieuwing.

Sed pharetra lorem sit amet commodo fermentum.

Fotograaf: Olivier Middendorp

Doorbraakprogramma’s

Er moet publiek-privaat worden geïnvesteerd in grote doorbraakprogramma’s, bij de overheid zelf, in de gezondheidszorg, mobiliteit- en energiesector, de industrie en de bouw, de financiële sector en de diffusie naar het mkb. Dat gaat gepaard met publiek-privaat gefinancierde proeftuinen, afspraken over de omgang met data en vernieuwing van regulering.

Data als grondstof

De data-driven economie biedt niet alleen grote verdienkansen en productiviteitsverbetering (bijvoorbeeld maar liefst 20 procent in de zorg) maar vergroot met al die digitale vondsten ook het welzijn en levensplezier voor velen. Data zijn de grondstof van de nieuwe economie, de overheid dient zijn data geanonimiseerd open ter beschikking te stellen aan marktpartijen.

‘Ict-kennis moet veel meer worden ingebouwd in het onderwijs. Toepassing van ict wordt bepalend voor de toegevoegde waarde in alle sectoren, niet alleen de detailhandel’

Daniel Ropers bol.com

Digitaal talent

Een digitale kwantumsprong vraagt om digitaal talent. ICT moet daarom een vaste component in het basisonderwijs worden. Scholen moeten worden voorzien van digitale leermiddelen en snel internet. Tot slot moet er een financiële stimulans voor ICT-onderzoek en onderwijs komen.

Projectleider
David de Nood
nood@vnoncw-mkb.nl
+31 (0)70 3490354