NL Vernieuwend financieren van ondernemingen

Het logo van NL next level

Foto: Marco van Middelkoop

Financiering is de smeerolie van de economie. Daarom is het belangrijk dat ondernemingen toegang hebben tot financiering en dat banken ruimte hebben om kredieten te verlenen aan het bedrijfsleven. Maar er is méér nodig: een instelling voor transitie-investeringen op gebieden waar de markt faalt.

Zowel grote als kleine ondernemingen hebben behoefte aan externe financiering, zeker nu de economische groei doorzet. Banken spelen een belangrijke rol en zullen dat ook blijven spelen. Nederland beschikt al 400 jaar over een excellente financiële sector die weer op waarde moet worden geschat en zich volledig ten dienste moet stellen aan de reële economie.

Risicodragend vermogen

Maar aanvullend op het bancaire aanbod moet de toegang tot extern risicodragend vermogen voor ondernemingen veel groter worden. De kapitaalmarkt is hiervoor nog niet klaar. De overheid is hier nu actief met een groot aantal kleine regelingen met per saldo onvoldoende slagkracht en gebrek aan transparantie. Er is een bundeling en stroomlijning van deze initiatieven noodzakelijk en substantiële verhoging van het budget.

Foto: Co de Kruijf

Next Level Investment Fund

Voor de financiering van de transitie-investeringen moet worden onderzocht of deze kunnen worden gemobiliseerd met naar Duits voorbeeld een aparte nationale financieringsinstelling. Behalve voor groene investeringen met lange terugverdientijden kan zo’n instelling soelaas bieden voor de risicodragende ondernemingsfinanciering en export- en ontwikkelingsfinanciering. Dit kan als een ‘maatschappelijke financiële back office’ opereren voor private financiële dienstverleners. Nederland heeft in tegenstelling tot veel andere landen zo’n instelling niet. Kernpunt bij uitwerking is dat sprake moet zijn van evident marktfalen. Deze financieringsinstelling moet de markt verruimen, niet verkrappen.

‘De financiële sector moet sneller gebruik maken van alle innovatieve toepassingen van digitalisering, anders blijft er weinig over van wat ooit het paradepaardje was van onze economie.’

Willem Vermeend FinTech-afgezant

Metamorfose

FinTech zal de komende jaren tot een metamorfose in de financiële sector leiden. Nederland kan weer een vooraanstaande positie innemen door te doen waar we sterk in zijn: in samenwerking met nieuwe en bestaande spelers en autoriteiten een sterk ecosysteem creëren voor verantwoorde financiële innovatie.

Projectleider
Emile Rodenhuis
rodenhuis@vnoncw-mkb.nl
+ 31 (0)70  3490358